زنان | سياست | آينده

زنان | سياست | آينده

اهمیت سلطه بر زنان برای رژیم طالبان

به رغم وعده‌های گزاف طالبانِ ۲، با بازگشت‌شان به قدرت، وضع زنان بسیار بدتر شده است. چارچوب سیاسی و حکمرانی طالبان کاملا متاثر از نگاه‌شان به زنان است، که البته آن را با اسلام و شریعت توجیه می‌کنند…

وقت آن رسیده تا استارلینک به کمک زنان افغانستان بیاید

استارلینک، شبکهٔ ماهواره‌ایِ ایلان ماسک، کارآفرین میلیاردر امریکایی، که ارتباطات ماهواره و صوتی و متنی را مستقیم از فضا ارائه می‌دهد، نحوهٔ ارتباطات بین‌المللی را دگرگون کرده است. این تکنالوجی همین‌طور بر کشورهای بحران‌زده هم تاثیرگذار است. استارلینک برای اوکراین سلاحی حیاتی در جنگ علیه مهاجمان روس است. این سیستم ارتباطیِ فضایی همین‌طور به جنبش […]

مصائب زنان از نگاه کارتونیست افغان

سید محمد حسینی می‌گوید وظیفهٔ خود می‌داند تا صدای زنانی را که زیر سلطهٔ طالبان زندگی می‌کنند بازتاب دهد. او می‌خواهد حقیقت آن‌چه را بر زنان کشور می‌رود به دنیا نشان دهد…

امدادگران زن امیدی به ادامه کار ندارند

در حالی که کابل یکی سردترین زمستان‌های خود را طی بیش از یک دهه گذشته تجربه می‌کند، دسترسی به لباس و غذا و سوختْ مسئلهٔ مرگ و زندگی است، و زنانِ از کار برکنار شده راهی برای تامین خانواده‌های‌شان ندارند…

طالبان نمی‌توانند زنان را مغلوب کنند

ر‌ژیم طالبان آشکارا معاهدات بین‌المللی در زمینه حقوق کودکان و زنان را که پذیرفته است زیر پا می‌گذارد. رفتار وحشیانه و ضدانسانی طالبان با زنان و دختران را می‌توان از سوی محاکم بین‌المللی مورد پیگرد قرار داد…

بدون تحصیل، و زندانی در خانه؛ زنان آینده‌ای ندارند

نسل جوان افغانستان که در دو دههٔ گذشته متولد شده‌اند و با آزادی‌های بیشتری بزرگ شده‌اند، به سبک زندگی محصورشدهٔ طالبانی عادت ندارند. حالا هم که کشور در بحبوحهٔ فروپاشی اقتصادی و بحران بشردوستانهٔ حاد قرار دارد…

افغانستان تاریک: زن‌ستیزی طالبان مثل روز روشن است

طالبانْ زنان را به‌طور کامل از تحصیل و اشتغال محروم کرده‌اند. رفتارهای قرون وسطایی مثل شلاق زدن و سنگسار دوباره به امر عادی بدل شده است. دختربچه ها را به زور به عقد سربازان و فرماندهان طالبان در می‌آورند…