زنان | سياست | آينده

زنان | سياست | آينده

بازگشت به قرون وسطا با طالبانِ ۲

طالبان از اسلام به عنوان بهانه‌ای برای توجیه قوانین قرون وسطایی قبیله‌ای خود استفاده می‌کنند، و خشونت تنها متاع جامعهٔ مردسالار افغانستان است. تغییر این مدل کهنهٔ حکمرانی یعنی نابودی نظام طالبانی یک بار برای همیشه…

آیا زنان افغانستان همه چیز را باخته‌اند؟

در این کشور سنتی وجود کارکنان زن برای تماس با زنان حیاتی است، و فروپاشی اقتصاد باعث شده تا سازمان‌های غیردولتی بزرگ‌ترین کارفرمایان باشند؛ هزاران کارمند زنِ مشغول به کار در این سازمان‌ها نان‌آور خانواده‌های خودشان بودند…

آپارتاید جنسی افغانستان: درس‌های طالبان علیه زنان

طالبان جدید با بهره‌برداری از دستگاه تبلیغاتی قوی و با نمایشی فریبکارانه خود را به عنوان گروهی میانه‌رو جلوه دادند و بعد از بیست سال این بار قوی‌تر از قبل برگشتند. اما آپارتاید جنسی‌شان تغییری نکرده است…

زنان افغانستان راز دل‌شان را بازگو می‌کنند

گاهی صدای زنان افغانستان از خیابان‌های کابل و دیگر شهرها در قالب اعتراضات کوچک و بزرگ به گوش می‌رسد. گاهی صدای‌شان را از زبانِ زنان خارج‌نشین می‌شنویم. اما معمولا افکارشان فقط در خلوت و خفاء بیان می‌شود…

صداهای افغانستان: انیسه شهید

شهید کار خود را وقف ژورنالیسم علیه ظلم کرده بود، و حالا که طالبان دوباره کشور را گرفته‌اند، هدف او به شکلی تازه برای او احیاء شده است. او که تا پارسال در کابل ساکن بود، می‌داند که زندگی زیر سایه طالبان برای مردم افغانستان به‌خصوص زنان چگونه است.

خانهٔ تازه در غربت؛ امیدهای تازه برای وطن

به میلیون‌ها دختر دیگر در افغانستان فکر می‌کنم که دیگر آزاد نیستند و با آینده‌ای نامعلوم روبه‌رو هستند. قلبم می‌شکند و می‌دانم که باید ادامه دهم: دنیا نباید فراموش کند چه اتفاقی در افغانستان می‌افتد.

ما به زنان افغانستان مدیون هستیم

برای حدود دو دهه، کشورهای غربی از زنان باهوش و توانا و مصمم افغانستان با وعده‌های برابری، دموکراسی و آزادی‌های بنیادی حمایت کردند. اما سال گذشته، ناگهان ترک‌شان کردیم. ما با ظالمان‌شان معامله کردیم تا افغانستان و مردمی را که از مبارزهٔ ما در این کشور حمایت کردند رها کنیم.