زنان | سياست | آينده

زنان | سياست | آينده

یکشنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

بازگشت به قرون وسطا با طالبانِ ۲

پنجشنبه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

آزادیْ دیگر اولویت نیست؛ زنان برای زنده ماندن تقلا می‌کنند

سه شنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

خبرنگاران زن در برابر طالبان؛ مبارزه بی‌وقفه ادامه دارد

دوشنبه، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

اهمیت سلطه بر زنان برای رژیم طالبان

یکشنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

زنان و دختران افغانستان چه انتظاری از جامعهٔ جهانی دارند

شنبه، ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

طالبان ترجیح می‌دهند زنان گدایی کنند تا این‌که کار کنند