زنان | سياست | آينده

زنان | سياست | آينده

موضوع: بیشتر بخوانیم

افغانستان تاریک: زن‌ستیزی طالبان مثل روز روشن است

طالبانْ زنان را به‌طور کامل از تحصیل و اشتغال محروم کرده‌اند. رفتارهای قرون وسطایی مثل شلاق زدن و سنگسار دوباره به امر عادی بدل شده است. دختربچه ها را به زور به عقد سربازان و فرماندهان طالبان در می‌آورند…

خفقان در داخل؛ اعتراض در خارج

معترضان خارج کشور می‌گویند می‌خواهند همبستگی خود را با زنانی نشان دهند که حقوق‌شان تحت حاکمیت رژ‌یم طالبان پایمال شده است. آن‌ها می‌خواهند صدای زنان داخل کشور باشند. می‌خواهند پلی برای آن‌ها به دنیای بیرون باشند…

زنان و فعالیت‌های زیرزمینی برای دور زدن طالبان

از حدود یک دهه پیش در شهرهای مترقی‌تر کشور، باشگاه‌های مجهز به تجهیزات پیشرفته با تلویزیون‌های پلاسما و پخش موسیقی کم‌کم در میان زنانِ تحصیل کرده و مسلکی محبوبیت پیدا کرد. اما دیگر تمام شد…

آیا زنان افغانستان همه چیز را باخته‌اند؟

در این کشور سنتی وجود کارکنان زن برای تماس با زنان حیاتی است، و فروپاشی اقتصاد باعث شده تا سازمان‌های غیردولتی بزرگ‌ترین کارفرمایان باشند؛ هزاران کارمند زنِ مشغول به کار در این سازمان‌ها نان‌آور خانواده‌های خودشان بودند…

۲۰۲۲: سال عقب‌گرد زنان افغانستان

تهدید تروریسم همیشگی‌ست و هر قدم به سمت آزادی و آموزش بهای سنگینی برای زنان دارد، و گاهی به قیمت جان‌شان تمام می‌شود. اما زنان نمی‌خواهند برده باشند، پس مرتب اعتراضاتی را علیه رژیم طالبان سازمان‌دهی می‌کنند…

جان‌های باخته، امیدهای از دست رفته

آیندهٔ دانشجویان دختر در افغانستان نامعلوم است. آن‌ها نمی‌دانند چه بر سر تحصیلات‌شان خواهد آمد. دختران و زنان افغانستان قربانی زیادی داده‌اند و تحصیل تنها امیدشان برای داشتن آینده‌ای بهتر است…

طالبان ضربهٔ دیگری به زنان می‌زند

در افغانستانِ طالبان، دختران بالغ نباید درس بخوانند. زنان جوان نباید چیزی بیاموزند. زنانْ مصرفِ دیگری دارند. کنترلِ بی‌امان بر آیندهٔ‌شان، آرزوهای‌شان، و بدن‌های‌شان؛ کاری که از پارسال به تدریج اجرا شده است…