زنان | سياست | آينده

زنان | سياست | آينده

درباره گیسو

گیسو مجله‌ای ویژه زنان افغانستان است که تلاش می‌کند فضایی برای به اشتراک‌گذاری تجربه‌ها، ایده‌ها و برجسته کردن صدای زنان افغان ایجاد کند. ما باور داریم که نه تنها حالا که طالبان بر افغانستان حاکم‌اند بلکه در رژیم گذشته و با وجود حضور جامعه بین‌المللی در افغانستان، هیچ تلاش واقعی برای فضا دادن به زنان افغانستان صورت نگرفت و یکی از پیامدهای اصلی بازگشت طالبان به قدرت خودکامگی، تنگ‌نظری و مردسالاری حاکم بر جریان‌های سیاسی افغانستان بوده است.

مجله گیسو ابتکار زنان افغانستان است و هدف آن کمک به آموزش عمومی و ارتقاء نقش جایگاه زنان (چه در داخل و چه خارج از افغانستان) در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان از طریق انتشار محتوای رسانه‌ای با کیفیت است که به دست زنان تولید می‌شود.

مجله گیسو به حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان و ارزش‌های دموکراتیک، در کنار اصول مسلکی ژورنالیسم پایبند است و باور دارد که صرفا از طریق کار حرفه‌ای می‌تواند به آموزش و ارتقاء نقش زنان کمک کند.

مجله گیسو از گزارش‌ها، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های شما استقبال می‌کند. نحوه ارسال محتوا و شرایط انتشار اینجا توضیح داده شده است.